Javna odbrana magistarskog rada kandidata NERMINA SIJAMHODŽIĆA

UNIVERZITET U SARAJEVU-

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Javna odbrana magistarskog rada kandidata NERMINA SIJAMHODŽIĆA  pod naslovom: „ULOGA MEĐUNARODNE SARADNJE U ISTRAGAMA KRIVIČNIH DJELA TERORIZMA U BIH (2003-2010)“ održat će se u srijedu, 22.02.2023. godine u 10,00 sati, sala za odbrane,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije