Obavještenje o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidatkinje Melike Arifhodžić, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE III CIKLUSA STUDIJA

 

 

Obavještenje o radnoj (korigovanoj) verziji projekta doktorske disertacije kandidatkinje Melike Arifhodžić, MA

 

 

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za III ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Fakultet političkih nauka u Sarajevu obavještava da se radna (korigovana) verzija projekta doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni radne (korigovane) verzije projekta doktorske disertacije stavljaju na uvid javnosti.

 

Kandidatkinja: Melika Arifhodžić, MA

 

Ustanova u kojoj je kandidatkinja zaposlena: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

 

Naziv doktorske disertacije: „SOCIO-KULTURNI ASPEKTI TURIZMA U SAVREMENOM DRUŠTVU“

 

Sastav Komisije za pregled:

  1. dr. Jusuf Žiga, profesor emeritus-predsjednik,
  2. dr. Halima Sofradžija-članica/mentorica,
  3. dr. Šaćir Filandra-član.

 

Ocjena projekta disertacije: Pozitivna ocjena

 

Projekat doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije ostaju na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja i mogu se pogledati u Službi za doktorske studije Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, ulica Skenderija 72., svakim radnim danom od 10 do 12 sati.

 

 

 

 

                                                                   Služba za doktorske studije