Obavještenje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za radno mjesto Viši stručni saradnik u dekanatu