Odbrana magistarskog rada kandidatkinje DŽENANE KARUP DRUŠKO

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje DŽENANE KARUP DRUŠKO  pod naslovom: „POLITIČKE IMPLIKACIJE PRESUDA MEĐUNARODNOG KRIVIČNOG SUDA ZA BIVŠU JUGOSLAVIJU“ održat će se u petak, 21.01.2022. godine u 12,00 sati  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo

 

 

Služba za postdiplomske i doktorske studije