Odbrane magistarskih radova magistarski studij 4+1.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

OGLAS

 

 

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje MINELE IVAZOVIĆ JUSMANI pod naslovom: „SLOBODNO VRIJEME KAO RIZIČNI FAKTOR MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE“ održat će se u četvrtak, 21.03.2019. godine u 10,00 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.


 

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje EMIRE ZUKANOVIĆ pod naslovom: „SPECIFIČNOSTI PORODICA OVISNIKA I NJIHOVA DISFUNKCIONALNOST“ održat će se u četvrtak, 21.03.2019. godine u 11,00 sati,  na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.