Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. SALIHE ŠPAGO

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA

 

 

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje MR. SALIHE ŠPAGO pod naslovom: „SOCIOLOŠKE IMPLIKACIJE PRISILNIH MIGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON 1991. GODINE – SLUČAJ STOLAC“ održat će se u petak, 16.07.2021. godine u 10:00 sati, sala 12 na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

Služba za doktorske studije