JAVNE ODBRANE MASTER RADOVA ODSJEKA SOCIOLOGIJA

REDNI BROJ PREZIME I IME STUDENTA (br. indexa) NAZIV TEME MENTOR KOMISIJA NAPOMENA/DATUM ODBRANE
Sejada Begić

(371/II-SOC)

SOCIJALNA UKLJUČENOST OSOBA SA POSEBNIM POTREBAMA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU;

STUDIJA SLUČAJA OPĆINA JAJCE

Prof.dr.Adnan Džafić Predsjednik:prof.dr.Senadin Lavić

Član:prof.dr.Valida Repovac Nikšić

 

 

15.07.2020,srijeda u 11:00 sati ,sala 12

 

Elida Komar

(375/II-SOC)

BOSANSKI PREKARIJAT I MIGRACIJE Prof.dr.Senadin Lavić Predsjednik: prof. dr.Dino Abazović

Član: prof. dr.

Valida Repovac Nikšić

Zamjenski član:

doc.dr.Amer Osmić

15.07.2020,srijeda u 11:30 sati ,sala 12