Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Mladena Obrenović, MA

DOKTORSKI STUDIJ (III CIKLUS STUDIJA)

ISTRAŽIVAČKO POLJE KOMUNIKOLOGIJA

 

 

 

 

Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije

kandidata Mladena Obrenović, MA

 

 

 

Prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata MLADENA OBRENOVIĆA, MA pod naslovom: „ISTINITO I LAŽNO U VIJESTIMA: IZVJEŠTAVANJE U SLUŽBI MEDIJSKE I POLITIČKE MANIPULACIJE“ održat će se u petak, 10.07.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

 

 

 

                         SLUŽBA ZA DOKTORSKE STUDIJE