Odbrana doktorske disertacije kandidata DEMIJANA KOSATICE, MA

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

 

 

 

O G L A S

 

 

Odbrana doktorske disertacije kandidata DEMIJANA KOSATICE, MA  pod naslovom: „SAVREMENI UZROCI EKONOMSKE NEJEDNAKOSTI I NAČINI NJIHOVE PREVENCIJE“ održat će se u ponedjeljak, 20.07.2020. godine u 11:00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

 

           

 

Služba za doktorske studije