Odbrana magistarskog rada kandidatkinje NERMINE NIKŠIĆ pod naslovom: „SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE KAO OBLIK ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM“

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

S A R A J E V O

VIJEĆE FAKULTETA

 

 

OGLAS

 

 

 

 

 

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje NERMINE NIKŠIĆ pod naslovom: „SMJEŠTAJ U USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE KAO OBLIK ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM“ održat će se u srijedu, 22.07.2020. godine u 12,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka.

            Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.