ODBRANA MAGISTARSKOG/ZAVRŠNOG RADA ODSJEKA POLITOLOGIJA

ODBRANA MAGISTARSKOG/ZAVRŠNOG RADA ODSJEKA POLITOLOGIJA

1.Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje DELIĆ EMIRA

Naslov završnog (magistarskog) rada:“ IZBORNI PROCESI U BOSNI I HERCEGOVINI 1998.-2020.-KVANTATIVNA ANALIZA PRESUDNIH FAKTORA“

Komisija u sastavu:

1. prof.dr. Damir Kapidžić-predsjednik,

2. doc.dr.Amer Osmić-član/mentor,

3. prof.dr.Ehlimana Spahić-član,

Odbrana magistarskog rada održaće se u četvrtak, 21. oktobar 2021 u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka.

2. Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje HODŽIĆ IMRANA

Naslov završnog (magistarskog) rada:“ JAVNODIPLOMATSKI ASPEKT FENOMENA( TURSKIH) SAPUNICA “

Komisija u sastavu:

1. doc.dr.Sarina Bakić -predsjednik,

2. prof.dr. Nedžma Džananović Miraščija -član/mentor,

3. prof.dr.Ehlimana Spahić-član,

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak, 22. oktobar 2021 u 14,30 sati online.

3.Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje ŠABIĆ FOČO SENIDE

Naslov završnog (magistarskog) rada: „ POLITIČKI I EKONOMSKI RAZVOJ OPĆINE STARI GRAD SARAJEVO „

Komisija u sastavu:

1. Prof. dr. Elmir Sadiković – predsjednik,

2. Prof.dr. Ehlimana Spahić- član/mentor,

3. Prof. dr.Elvis Fejzić -član,

Odbrana magistarskog rada održaće se u četvrtak, 21. oktobar 2021 u 11,00 sati prostorijama Fakulteta političkih nauka

4.Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje MAKARADŽE SOSO (POSiG)

Naslov završnog (magistarskog) rada: „ EUPOPEANIZATION WITHOUT MEMBERSHIP PERSPEKTIVE? THE EU`S IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF HIGHER EDUCATION REFORM IN GEORGIA„

Komisija u sastavu:

1. Prof. dr. Damir Kapidžić – predsjednik,

2. Prof.dr. Nedžma Džananović Miraščija- član/mentor,

3. Mmag.Dr.Doris Wydra-član/komentor,(Univerzitet u Salzburgu)

4. Prof.dr.Ehlimana Spahić, član

5. Prod.dr.Hamza Karčić, zamjenik člana

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak, 22. oktobar 2021 u 13,00 sati online.

5. Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje BOJOVIĆ DRAGANE

Naslov završnog (magistarskog) rada:“ ALŽIRSKA BORBA ZA NEZAVISNOST KAO SREDSTVO POZICIONIRANJA JUGOSLOVENSKE DIPLOMATIJE NA GLOBALNOJ POLITIČKOJ SCENI “

Komisija u sastavu:

1. prof.dr. Nedžma Džananović Miraščija-predsjednik,

2. prof.dr.Zarije Seizović -član/mentor,

3. prof.dr.Hamza Karčić- člana

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak, 22. oktobar 2021 u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka.

6.Odbrana magistarskog rada kandidata/kinje FAZLIHODŽIĆ ZUMRETE

Naslov završnog (magistarskog) rada:“ ODNOSI TURSKE I RUSIJE NAKON HLADNOG RATA U PERIODU OD 1992-2012“

Komisija u sastavu:

1. prof.dr. Hamza Karčić-predsjednik,

2. prof.dr.Zarije Seizović -član/mentor,

3. prof.dr.Damir Kapidžić-zamjenik člana

Odbrana magistarskog rada održaće se u petak, 22. oktobar 2021 u 11,00 sati online.