Odbrana završnog rada kandidata/kinje PETROVIĆ AMELA

Odbrana završnog rada kandidata/kinje  PETROVIĆ AMELA  pod naslovom:

 

 RAZVOJ EMANCIPATORSKE POLITIČKE KULTURE U PERIODIMA SOCIJALISTIČKE I POSTDEJTONSKE BOSNE I HERCEGOVINE

 

koji je sačinila Komisija u sastavu:

 

  1. Predsjednik: prof.dr. Asim Mujkić
  2. Mentor:prof.dr.Nermina Mujagić
  3. Član: prof.dr. Hamza Karčić

 

 

 

 

Javna odbrana magistarskog rada održaće se u ponedjeljak, 20. juli 2020 u 10,00 sati u prostorijama Fakulteta političkih nauka, sala za odbrane.