ODBRANE ZAVRŠNOG RADA (3+2) ODSJEK KOMUNIKOLOGIJE

KANDIDATI:

 1. AMINA VATREŠ, naslov završnog rada „ ULOGA MEDIJA U KONSTRUKCIJI DRUŠTVA RIZIKA“

Komisija;

 1. dr. Amila Šljivo Grbo, predsjednik
 2. dr. Fahira Fejzić Čengić, mentor
 3. dr. Irena Praskač Salčin, član
 4. dr. Mustafa Sefo, zamjenik člana

ODBRANA: 14.07.2020  u 11.00

 

 1. KARGA DENIS, naslov završnog rada „FILM KAO NOSILAC KOMUNIKACIJSKE I SUBLIMINALNE PORUKE“

Komisija;

 • dr. Amila Šljivo Grbo, predsjednik
 • dr. Fahira Fejzić Čengić, mentor
 • dr. Mustafa Sefo, član
 • dr. Irena Prasak Salčin, zamjenik člana

            ODBRANA: 14.07.2020 u 12.00

 

 1. DRAGAN VUKOVIĆ, naslov završnog rada „DOPRINOS NOVINARSKE ZAJEDNICE OČUVANJU I RAZVOJU NOVINARSKIH PRAVA I SLOBODA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Komisija:

 1. dr. Belma Buljubašić, predsjednik
 2. dr. Lejla Turčilo, mentor
 3. dr. Jasna Duraković, član
 4. dr. Irena Praskač Salčin, zamjenik člana

          ODBRANA: 20.07. 2020 u 13:00

 

 

 1. AZRA RIZVANOVIĆ, naslov završnog rada „ MEDIJSKA ZASTUPLJENOST TEME INTERNACIONALNIH PROGRAMA RAZMJENE ZA MLADE U BIH“

Komisija:

 1. dr. Jelenka Voćkić Avdagić, predsjednica
 2. dr. Lejla Turčilo, mentor
 3. dr. Belma Buljubašić, član
 4. dr. Jasna Duraković, zamjenik člana

ODBRANA 20.07.2020 u 12:00

 

 1. MUBINA LJUBOVIĆ, naslov završnog rada: PSIHOLOŠKI UČINCI MEDIJSKOG SADRŽAJA NA PUBLIKU“

Komisija:

 1. Doc.dr. Irena Praskač Salčin, predsjednik
 2. Doc.dr. Mustafa Sefo, mentor
 3. Prof.dr. Belma Buljubašić, član
 4. Prof.dr. Fahira Fejzić Čengić, zamjenik člana

ODBRANA: 14.07.2020 u 14:00

 

 

 1. FATIMA ERKOČEVIĆ, naslov završnog rada „ NOVI MEDIJI I NOVO DRUŠTVO“

Komisija:

 1. dr. Amila Šljivo Grbo, predsjednik
 2. dr. Mustafa Sefo, mentor
 3. dr. Fahira Fejzić Čengić, član
 4. dr. Irena Praskač Salčin, zamjenik člana

      ODBRANA: 14.07.2020 u 13.00

 

 1. DELVA HUSANOVIĆ, naslov završnog rada „ODNOS IZMEĐU POLITIKE, MEDIJA I DRUŠTVA“

Komisija:

 1. dr. Amila Šljivo Grbo, predsjednik
 2. dr. Mustafa Sefo, mentor
 3. dr. Irena Praskač Salčin, član
 4. dr. Belma Buljubašić, zamjenik člana

      ODBRANA: 20.07.2020. u 11:00