TERMINI ODBRANE ODSJEK: ŽURNALISTIKA-KOMUNIKOLOGIJA OKTOBAR 2021

 1. HRNJIČIĆ JASNA 642/II-JOU-KN

naslov završnog rada „EDUKATIVNA ULOGA RADIJSKOG PROGRAMA“

Komisija:

 1. dr. Belma Buljubašić-predsjednik
 2. dr. Fahira Fejzić Čengić- mentor
 3. dr. Irena Praskač Salčin- član
 4. dr. Jasna Duraković – zamjenski član

ODBRANA: 19.10.2021.godine u 11:00

 

 1. DŽINIĆ LEJLA 939/II-K

naslov završnog rada „UTICAJ MEDIJA U KREIRANJU STAVOVA O

IDEALU ŽENSKOG TIJELA”

          Komisija:

 1. dr. Lejla Turčilo- predsjednik
 2. dr. Belma Buljubašić- mentor
 3. dr. Jasna Duraković – član
 4. dr. Irena Praskač Salčin- zamjenski član

ODBRANA: 19.10.2021.godine u 12:00

 

 1. BRUCK ENEJ     995/II-K

naslov završnog rada „SPORTSKA PR KOMUNIKACIJA U FUDBALSKIM ORGANIZACIJAMA“

Komisija:

 1. Doc.dr. Irena Praskač Salčin-predsjednik komisije
 2. Prof.dr. Jasna Duraković-mentor
 3. Prof.dr. Lejla Turčilo-član
 4. Prof.dr. Fahira Fejzić Čengić-zamjenik člana

ODBRANA: 19.10.2021.godine u 14:00

 1. HADŽIĆ AIDA 937/II-K

naslov završnog rada“ PERCEPCIJA BIH U INOSTRANSTVU I ULOGA MEDIJA U IZGRADNJI IMIDŽA“

Komisija:

 1. Prof.dr. Lejla Turčilo-predsjednik komisije
 2. Prof.dr. Belma Buljubašić-mentor
 3. Prof.dr. Jasna Duraković-član
 4. Prof.dr. Fahira Fejzić Čengić-zamjenik člana

ODBRANA: 19.10.2021.godine u 13:00