Završni radovi /Master teza ODSJEK SOCIJALNI RAD (3+2)

REDNI BROJ PREZIME I IME STUDENTA (br. indexa) NAZIV TEME MENTOR KOMISIJA NAPOMENA/DATUM ODBRANE
Salamović Samra

(786/II-SW)

NASILJE NAD ŽENAMA U PORODICI U USLOVIMA PANEMIJE COVID-19 U KATONU SARAJEVO U PERIODU    

              2020/21

Prof.dr.Sanela Bašić Predsjednik:prof.dr.Sanela Šadić

Član:prof.dr.Sabira Gadžo-Šašić

 

 

27.10.2021,srijeda

U 11:00 sati

Bejtović Adisa

(504/II-SW)

OTUĐENJE OD RODITELJA-OBLIK EMOCIONALNOG NASILJA NAD DJETETOM U VISOKOKONFLIKTNIM RAZVODIMA Prof.dr.Sanela Bašić Predsjednik:doc.dr.Borjana Miković

Član:doc.dr.Sabira Gadžo-Šašić

 

 

29.10.2021,petak

U 12:00 sati

 

Hasanagić Vildana

(726/II-SW)

SOCIJALNO PODUZETNIŠTVO U BORBI PROTIV SIROMAŠTVA KOD MLADIH KANTONA SARAJEVO Prof.dr.Sanela Bašić Predsjednik:prof.dr.Dževad Termiz

Član:prof.dr.Valida Repovac Nikšić

 

27.10.2021,srijeda

U 10:00

Veladžić Đejla

(764/II-SW)

UZROCI I POSLJEDICE NASILJA NAD LGBT OSOBAMA U BOSNI I HERCEGOVINI Prof.dr.Sanela Bašić Predsjednik:prof.dr.Valida Repovac Nikšić

Član:prof.dr.Sabira Gadžo-Šašić

 

27.10.2021,srijeda

U 12:00 sati

Mahić Nirvana

(728/II-SW)

NASILJE NAD ŽENAMA U PARTNERSKIM ODNOSIMA:UZROCI,UČESTALOST I POSLJEDICE Prof.dr.Sanela Bašić Predsjednik:prof.dr.Sanela Šadić

Član:prof.dr.Sabira Gadžo-Šašić

 

27.10.2021,srijeda u

13:00 sati

Pašić Mediha

(677/II-SW)

ZAŠTITA DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA Doc.dr.Borjana Miković Predsjednik:prof.dr. Sanela Bašić

Član:prof.dr.Sabira Gadžo-Šašić

 

29.10.2021,petak u

10:00 sati

Hamidović Taida

(660/II-SW)

PRAVA DJETETA SA POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU SA POSEBNIM OSVRTOM NA OPŠTINU SJENICA Doc.dr.Borjana Miković Predsjednik:prof.dr.Sabira Gadžo-Šašić

Član:Prof.dr.Sanela Bašić

 

29.10.2021,petak u

11:00sati