Otvoreni postupak – audiovizuelna oprema 2

1. Odluka o pokretanju av oprema

3. Obavještenje o nabavci

4. Sažetak

8. odluka o dodjeli ugovora

11. Obavještenje o dodjeli

12. Sažetak