Počela radionica o principima TV produkcije, u saradnji sa Okto TV iz Beča

Centar za cjeloživotno učenje FPN, u saradnji sa Okto TV iz Beča započeo je s radionicom o principima TV produkcije i community TV za studente dodiplomskog i master studija, te studente koji su diplomirali na FPN. Petnaest polaznika proći će desetodnevni trening program sa trenerima iz Austrije, te napraviti vlasite video priče koje će biti emitovane na Okto TV.

Radionica i trening započeli su 19.10.2017. predavanjem o principima i funkcionisanju Community TV-a na primjeru bečke televizije Okto, te o mogućnostima i uslovima pokretanja jedne građanske, participativne i alternativne televizije u Bosni i Hercegovini, a predavači su bili dr. Vedran Džihić (član upravnog odbora) i mag. Christian Jungwirth (direktor televizije).