PREDAVANJEM PROF.DR. THOMASA BAUERA ZAVRŠEN JEDNOMJESEČNI TRENING STUDENATA KOMUNIKOLOGIJE

Prof.dr. Thomas Bauer sa Univerziteta u Beču (http://www.thomasbauer.at/tag/eng/) na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu održao je predavanje za studente Odsjeka Komunikologija o temi Doing the Society in the Modus of Media- Challenges and Chances of Media Society.

Predavanje je održano u u okviru treninga studenata iz oblasti community media u saradnji Centra za cjeloživotno učenje FPN i Okto TV iz Beča.

Studenti treće i pete godine studija novinarstva u okviru jednomjesečnog treninga prošli su praktičnu obuku iz oblasti vizuelnog storytellinga, online novinarstva i video editinga, a nakon predavanja prof. Bauera predstavili su i dokumentarni film o temi slobode medija u BiH, nastao kao rezultat praktične obuke. Film će biti prikazan i na Okto TV u Beču.