NASTAVNI PROCESI

 


Akademski kalendar za studijsku 2019-2020 godinu


 

ODLUKE-struktura bodova,literatura,konsultacije


1. Odsjek politologija 

1.1. Politologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Prvi ciklus

Politologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Drugi ciklus

1.2. Politologija – obavezna literatura / Prvi ciklus

Politologija – obavezna literatura / Drugi ciklus

1.3. Termini konsultacija / Nastavnici Odsjeka politologija


2. Odsjek sociologija

2.1. Sociologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Prvi ciklus

Sociologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Drugi ciklus

2.2. Sociologija – obavezna literatura / Prvi ciklus

Sociologija – obavezna literatura / Drugi ciklus

2.3. Termini konsultacija / Nastavnici Odsjeka sociologija


      3. Odsjek žurnalistika/komunikologija

3.1. Žurnalistika/komunikologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Prvi ciklus

Žurnalistika/komunikologija – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Drugi ciklus

3.2. Žurnalistika/komunikologija – obavezna literatura / Prvi ciklus

Žurnalistika/komunikologija – obavezna literatura / Drugi ciklus

3.3. Termini konsultacija / Nastavnici Odsjeka žurnalistika/komunikologija


       4. Odsjek SIMS

4.1. SIMS – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Prvi ciklus

SIMS – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Drugi ciklus

4.2. SIMS – obavezna literatura / Prvi ciklus

SIMS – obavezna literatura / Drugi ciklus

4.3. Termini konsultacija / Nastavnici Odsjeka SIMS


        5. Odsjek socijalni rad

5.1. Socijalni rad – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Prvi ciklus

Socijalni rad – struktura bodova i bodovni kriterij FPN 2019/20. / Drugi ciklus

5.2. Socijalni rad – obavezna literatura / Prvi ciklus

Socijalni rad – obavezna literatura / Drugi ciklus

5.3. Termini konsultacija / Nastavnici Odsjeka socijalni rad


ZAHTJEVI ZA SAGLASNOST ZA ANGAŽMAN NA DRUGOJ ORGANIZACIONOJ JEDINICI UNSA ILI DRUGOJ VISOKOŠKOLSKOJ USTANOVI


Zahtjev za saglasnost za angažman na drugoj organizacionoj jedinici UNSA ili drugoj visokoškolskoj ustanovi

Odluke 2017/18    <<<<<


Odluke 2018/19 <<<<<


Odluke 2019/20

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Dino Abazović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr.Haris Cerić

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Lejla Turčilo

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / doc.dr. Jelena Brkić-Šmigoc

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / mr.ass. Abel Alibegović

Odluka o saglasnosti za angažman na drugoj organizacionoj jedinici / Prof.dr. Šaćir Filandra


Nastavni procesi 2018/2019<<<