Javne nabavke

Odluka o poništenju tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke računarske opreme

Zaključak o obustavi postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javnih nabavki

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca

odluke o pokretanju0001

odluke o pokretanju0002

odluke o pokretanju0003

4. pravne usluge

Hotelske usluge aneks 2 b

Ugostiteljske usluge aneks 2b

Usluge stručnog usavršavanja aneks 2b

POZIV ZA PONUDE- UGOSTIT. USLUGE

POZIV ZA PONUDE- HOTELSKE USLUGE 

POZIV ZA PONUDE- USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA UPOSLENIKA FPN 

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 godinu

JAVNE NABAVKE 2018

Pretraga

Osnovni elementi ugovora