Javne nabavke

 


Otvoreni postupak: usluge najma i održavanja printer uređaja

Otvoreni postupak – računarska oprema


Odluke o pokretanju: Izuzeća iz ZJN

Pozivi za dostavljanje ponuda Aneks II B

Odluke o pokretanju postupaka – direktni sporazum/Aneks II B

Plan javnih nabavki i izmjene i dopune Plana za 2022. godinu


Konkurentski zahtjev – nabavka usluga revizije projektne dokumentacije

OTVORENI POSTUPAK – KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

OTVORENI POSTUPAK – RAČUNARSKA OPREMA

OTVORENI POSTUPAK LICENCE

OTVORENI POSTUPAK SERVER

Konkurentski zahtjev – nabavka podnih obloga

Usluge štampanja – konkurentski zahtjev

Usluge oglašavanja – konkurentski zahtjev

Nabavka servera 1 – konkurentski zahtjev

Računarska oprema – konkurentski zahtjev 2

Kancelarijski namještaj – konkurentski zahtjev 2

Računarska oprema – konkurentski zahtjev

Kancelarijski materijal – konkurentski zahtjev


Odluka o izmjeni plana JN

Odluka o dodjeli Ugovora

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o izmjeni plana JN

Odluka o pokretanju postupka jn

Odluka o dopuni JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o dodjeli Ugovora

Odluka o dopuna plana JN

Odluka o dopuna plana JN

Odluka i Obavijest ponuđačima

Odluka o dodjeli Ugovora najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o dopuni plana JN

Odluka o izmjeni Plana JN

Odluka o dopuni Plana JN

Odluka o dodjeli Ugovora 

Zakljucak 

Odluka o dopuni Plana JN

Odluka o izmjeni Plana jn

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju izuzeća

Odluke o pokretanju postupaka

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – PRUZANJE PRAVNIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – HOTELSKE USLUGE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – PRUZANJE USLUGA OBRAZOVANJA I STRUCNOG USAVRSAVANJA UPOSLENIKA FPN

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – UGOSTITELJSKE USLUGE

Plan JN za 2021. Fakultet političkih nauka UNSA

Privremeni plan JN

Odluka o poništenju tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke računarske opreme

Zaključak o obustavi postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javnih nabavki

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca

odluke o pokretanju0001

odluke o pokretanju0002

odluke o pokretanju0003

4. pravne usluge

Hotelske usluge aneks 2 b

Ugostiteljske usluge aneks 2b

Usluge stručnog usavršavanja aneks 2b

POZIV ZA PONUDE- UGOSTIT. USLUGE

POZIV ZA PONUDE- HOTELSKE USLUGE 

POZIV ZA PONUDE- USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA UPOSLENIKA FPN 

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 godinu

JAVNE NABAVKE 2018