Javne nabavke


Nema privrednih subjekata kojima je zabranjeno učešće u postupcima javnih nabavki koje provodi ugovorni organ Univerzitet u Sarajevu- Fakultet političkih nauka, u skladu sa članom 52.  Zakona o javnim nabavkama BiH.


Registar javnih nabavki


Pravilinik o javnim nabavkama Fakulteta politickih nauka


Portal javnih nabavki – izmjena plana

Izmjena i dopuna plana nabavki od 07.12


Odluka o izmjeni i dopuni 21.11_


Izjava o nepostojanju sukoba interesa, čl 52. ZJN


Izmjena plana od 22.05.


Usluge održavanja sistema za vatrodojavu


4. Odluka – Plan javnih nabavki 2024


4.1. Plan javnih nabavki 2024_Plan javnih nabavki 2023.godine


Finansijski plan


Pregled javnih nabavki provedenih u 2022 godini


Konkurentski zahtjev – Usluge pregleda PP aparata


Otvoreni postupak – rekonstrukcija sale 2


Otvoreni postupak – Microsoft licence


Otvoreni postupak – nabavka knjiga


Otvoreni postupak – audiovizuelna oprema 2


Konkurentski zahtjev – nabavka radova (održavanje građevine – moleraj)


Konkurentski zahtjev – Nabavka materijala za farbanje


Otvoreni postupak – kancelarijski namještaj


Otvoreni postupak – nabavka audioviuzelne opreme


Konkurentski zahtjev – nabavka vanjske stolarije


Otvoreni postupak – rekonstrukcija sala Fakulteta (stolarski radovi i namještaj)


Otvoreni postupak: usluge najma i održavanja printer uređaja

Otvoreni postupak – računarska oprema


Odluke o pokretanju: Izuzeća iz ZJN

Pozivi za dostavljanje ponuda Aneks II B

Odluke o pokretanju postupaka – direktni sporazum/Aneks II B

Plan javnih nabavki i izmjene i dopune Plana za 2022. godinu

Obrazac pracenja realizacije ugovora u 2021. godini


Konkurentski zahtjev – nabavka usluga revizije projektne dokumentacije

OTVORENI POSTUPAK – KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

OTVORENI POSTUPAK – RAČUNARSKA OPREMA

OTVORENI POSTUPAK LICENCE

OTVORENI POSTUPAK SERVER

Konkurentski zahtjev – nabavka podnih obloga

Usluge štampanja – konkurentski zahtjev

Usluge oglašavanja – konkurentski zahtjev

Nabavka servera 1 – konkurentski zahtjev

Računarska oprema – konkurentski zahtjev 2

Kancelarijski namještaj – konkurentski zahtjev 2

Računarska oprema – konkurentski zahtjev

Kancelarijski materijal – konkurentski zahtjev


Odluka o izmjeni plana JN

Odluka o dodjeli Ugovora

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o poništenju postupka JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o izmjeni plana JN

Odluka o pokretanju postupka jn

Odluka o dopuni JN

Odluka o pokretanju postupka JN

Odluka o dodjeli Ugovora

Odluka o dopuna plana JN

Odluka o dopuna plana JN

Odluka i Obavijest ponuđačima

Odluka o dodjeli Ugovora najpovoljnijem ponuđaču

Odluka o dopuni plana JN

Odluka o izmjeni Plana JN

Odluka o dopuni Plana JN

Odluka o dodjeli Ugovora 

Zakljucak 

Odluka o dopuni Plana JN

Odluka o izmjeni Plana jn

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju postupka

Odluka o pokretanju izuzeća

Odluke o pokretanju postupaka

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – PRUZANJE PRAVNIH USLUGA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – HOTELSKE USLUGE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – PRUZANJE USLUGA OBRAZOVANJA I STRUCNOG USAVRSAVANJA UPOSLENIKA FPN

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JN – UGOSTITELJSKE USLUGE

Plan JN za 2021. Fakultet političkih nauka UNSA

Privremeni plan JN

Izvještaj 2020

Odluka o poništenju tenderske dokumentacije u postupku javne nabavke računarske opreme

Zaključak o obustavi postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javnih nabavki

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca 2

Odluke o izboru najpovoljnijeg izvodjaca

odluke o pokretanju0001

odluke o pokretanju0002

odluke o pokretanju0003

4. pravne usluge

Hotelske usluge aneks 2 b

Ugostiteljske usluge aneks 2b

Usluge stručnog usavršavanja aneks 2b

POZIV ZA PONUDE- UGOSTIT. USLUGE

POZIV ZA PONUDE- HOTELSKE USLUGE 

POZIV ZA PONUDE- USLUGE OBRAZOVANJA I STRUČNOG USAVRŠAVANJA UPOSLENIKA FPN 


Javne nabavke 2019


Javne nabavke 2020


GODIŠNJI PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020 godinu


JAVNE NABAVKE 2018